W niektórych sytuacjach potrzebna jest realizacja pewnych zadań na dużej wysokości. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Wykonywanie prac na wysokościach jest ryzykowne, dlatego zawsze trzeba zachować ostrożność. Wykonywane mogą być na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach czy innych budowlanych konstrukcjach.

 Jeśli ktoś będzie chciał tego typu zadania wykonywać powinien uzyskać specjalne uprawnienia oraz przechodzi kurs BHP. Dodatkowo taka osoba musi mieć również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Dodatkowo badany jest również stan psychofizyczny danej osoby. Tylko po spełnieniu wszystkich wymagań możliwa jest praca na wysokości. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Zobacz jak pracują profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa