Ostatnie, turbutlentne czasy wywołały sporo zawirowań na rynkach finansowych. Na wielu sektorach kryzys odcisnął na prawdę mocne piętno. Dużo firm zmuszonych zostało do przedefiniowania swojej strategii. Sporo też musiało wyprzedać swój dobytek.

Bez cienia wątpliwości przy wszystkich zmianach wdrażanych w organizacji potrzebne jest kompetentne biuro rachunkowe.

To właśnie biuro rachunkowe w Koszalinie pomaga przeprowadzić badanie due dilligence w wybranym przedsiębiorstwie. Czym ono jest, na czym polega i w jakim celu się je przeprowadza?

Kto zleca badanie due dilligence?

Due Dilligence to typ badania firmy pod kątem jego wydajności i rentowności. Przeważnie zlecane jest przez konsorcja zainteresowane kupnem danej organizacji.

Proces due dilligence zawiera dokładną analizę wszelkich aspektów działania organizacji. Jego wynikiem jest całościowy obraz działania firmy. Audyt na wyraźne zlecenie inwestora przeprowadza zewnętrzne biuro rachunkowe.

Na potrzeby zachowania jak największego obiektywizmu biuro rachunkowe odpowiedzialne za badanie nie powinno być w żaden sposób powiązane z żadną ze stron.

Firmę bada się pod kątem finansowym, podatkowym, prawnym i biznesowym. Rozległe spojrzenie pozwala ocenić stan organizacji z różnych stron.

Ile czasu zajmuje due dilligence?

Przeprowadzenie tego rodzaju badania zajmuje od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Im większa firma, tym więcej czynników należy zbadać. Ważne jest, by biuro rachunkowe, któremu zleca się wykonanie badania miało pełny wgląd do dokumentów. Tylko pełna transparentność sprawi, że badanie będzie zrobione poprawnie.

Organizujac due dilligence zaczyna się od wyboru audytora. Decydując się na określone biuro rachunkowe inwestor podpisuje z nim umowę. Podpisywane jest także porozumienie o zabezpieczeniu niejawnych danych firmy. Żadna ze stron nie może doprowadzić do wycieku informacji – może to mieć katastrofalne skutki.

Ani inwestor, ani badana firma nie powinny przeszkadzać ekspertom w badaniu. Oznacza to pełną współpracę, szczere udzielanie odpowiedzi i nie zatajanie żadnych informacji.

Biuro rachunkowe zazwyczaj deleguje do badania swoje zespoły składające się z ekspertów różnych dyscyplin. W skład takiej komisji wchodzą np. specjaliści od ekonomii, prawa, rachunkowości, HR czy marketingu.

Po ukończeniu prac prezentowane są wyniki. W oparciu o nie strony podejmują decyzję o dalszych ruchach. Rezultaty due dilligence pokazują nam, które obszary firmy należy poprawić, w któych drzemie największy potencjał, a z któych należy zrezygnować.

Czym kierować się wybierając biuro rachunkowe do due dilligence?

Firm consultinogwych oraz biur rachunkowych jest na rynku coraz więcej. Decydując się na badanie due dilligence zawsze będziemy chcieli wybrać najlepszego wykonawcę. Jakimi kryteriami kierować się dokonując wyboru?

Ważna jest renoma firmy i opinie innych. Na decyzję wpływa też oferta audytorów – to jakich specjalistów oferuje biuro rachunkowe i w jakiej cenie. Oczywiście termin wykonania zadania jest kolejnym istotnym czynnikiem.